zamówienie na:

Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej "Kronika Rypińska" oraz "Kronika Rypińska" Dzień dobry Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.18.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 7 stycznia 2021 r. ZP.271.A.18.2020.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin Numer postępowania ZP.271.A.18.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył Wojciech Włostowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Drukarnia Laser – Graf Wojciech Włostowski mającą siedzibę w Płocku przy ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 14 290,50 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski