zamówienie na:

Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.5.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia poniżej