zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia poniżej.