zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2018
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 
Ogłoszenie o unieważnieniu - Część I i o udzieleniu zamówienia - Część II.pdf (7575kB) pdfOgłoszenie o unieważnieniu postępowania - Część I.pdf (818kB) pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERY - CZĘŚĆ II.pdf (1194kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 27.06.2018 r..pdf (851kB) pdf


!!!UWAGA!!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Opublikowane Ogłoszenie - Sprostowanie - Ogłoszenie o zmianach .pdf (121kB) pdf

Ogłoszenie - Sprostowanie - Ogłoszenie o zmianach - przesłane do DZUUE 28.05.2018 r.pdf (4462kB) pdf


Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o
dokonaniu w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2018 roku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji
w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art 11 ust. 7d ustawy Pzp.

Zmiana treści SIWZ - 28.05.2018 r..pdf (4299kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ - Klauzula informacyjna.pdf (907kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (509kB) pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ - 26.04.2018 r..pdf (4690kB) pdf
Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz punktów poboru – Lokale i obiekty.xls (217kB) excel
Załącznik Nr 1 b do SIWZ - Wykaz punktów poboru – Oświetlenie drogowe.xls (102kB) excel
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (83kB) word
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc (68kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (53kB) wordOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (5150kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (2031kB) pdf
Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz punktów poboru – Lokale i obiekty.pdf (1158kB) pdf
Załącznik Nr 1 b do SIWZ - Wykaz punktów poboru – Oświetlenie drogowe.pdf (644kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (568kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf (512kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf (698kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Pełnomocnictwo.pdf (509kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf (523kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - JEDZ.doc (191kB) word
Załącznik Nr 7 do SIWZ - JEDZ.pdf (845kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (17 kwietnia 2018, 16:06:51)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (11 października 2018, 10:59:59)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o unieważnieniu - Część I i o udzieleniu zamówienia - Część II

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1329