zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.7.2017
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 6 kwietnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 11.04.2017 r. ZP.271.A.7.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.7.2017 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (1531kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.pdf (231kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy.pdf (236kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (28 marca 2017, 13:01:20)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (11 kwietnia 2017, 15:00:12)
Zmieniono: Dodano Przyczyna unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270