zamówienie na:

Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 kwietnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania poniżej 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (2764kB) pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 23.03.2017.pdf (1768kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 23.03.2017.pdf (4328kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy – 23.03.2017.pdf (251kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy – 23.03.2017.pdf (321kB) pdf
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 23.03.2017.pdf (5053kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 02.03.2017 r..pdf (1336kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 02.03.2017 r..pdf (1520kB) pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 24.02.2017 r..pdf (9306kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 30.01.2017 r..pdf (1647kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 30.01.2017 r..pdf (1320kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 17.11.2016 r..pdf (1362kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 17.11.2016 r..pdf (1149kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 04.10.2016 r..pdf (1408kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 04.10.2016 r..pdf (1164kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 30.08.2016 r..pdf (1399kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 30.08.2016 r..pdf (1188kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (5346kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (9729kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (250kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (313kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (199kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (201kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.pdf (219kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (211kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (166kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (27 lipca 2016, 13:54:15)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (12 maja 2017, 10:31:39)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4035