zamówienie na:

Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 czerwca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.06.2016 r. ZP.271.10.6.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.10.2016 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) unieważniam postępowanie pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” w Części 1 i w Części 2. W przeprowadzonym postępowaniu w Części 1 i w Części 2 nie złożono żadnej oferty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  
!!! UWAGA!!!

Postępowanie podzielone jest na 2 części. W przypadku składania ofert na część I i część II Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 12.7 SIWZ na każą część oddzielnie.


SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ I ZMIANA ODPOWIEDZI NA PYTANIE - 31.05.2016 r..pdf (908kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ - 30.05.2016 r..pdf (6429kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 30.05.2016 r..pdf (4673kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 24.05.2016.pdf (553kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 24.05.2016 r..pdf (1013kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (6285kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (4827kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (11 maja 2016, 14:44:17)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (8 czerwca 2016, 13:08:17)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 541