zamówienie na:

USŁUGI PROFILOWANIA DRÓG GRUNTOWYCH NA OBSZARZE MIASTA RYPIN W 2016 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.18.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 13 kwietnia 2016  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 14.04.2016 r. ZP.271.A.18.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi profilowania dróg gruntowych na obszarze Miasta Rypin w 2016 roku” Numer postępowania ZP.271.A.18.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi profilowania dróg gruntowych na obszarze Miasta Rypin w 2016 roku”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  
Zapytanie ofertowe (900kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy (181kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (5 kwietnia 2016, 12:55:21)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (14 kwietnia 2016, 13:02:11)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 315