zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.17.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 12 kwietnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 13.04.2016 r. ZP.271.A.17.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.17.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (1251kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.pdf (228kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy.pdf (235kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (1 kwietnia 2016, 11:11:01)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (13 kwietnia 2016, 10:05:26)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 371