zamówienie na:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.48.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 stycznia 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.01.2015 r. ZP.271.A.48.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA RYPIN” Numer postępowania ZP.271.A.48.2014 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA RYPIN”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna ważna oferta. W oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Żadna z nich nie spełnia warunków Zapytania Ofertowego BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski