zamówienie na:

Usługa gastronomiczna dla uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.476.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 10 listopada 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 12.11.2014 r. ZP.271.A.47.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa gastronomiczna dla uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja” Numer postępowania ZP.271.A.47.2014 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa gastronomiczna dla uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (1195kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (238kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.pdf (254kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (6 listopada 2014, 13:48:33)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (12 listopada 2014, 08:30:38)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 745