zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na teren Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.17.2014
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 12 marca 2014  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 18.03.2014 r. ZP.271.A.17.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na teren Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.17.2014 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na teren Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (1305kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.pdf (39kB) pdf

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy.pdf (50kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (4 marca 2014, 12:46:16)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (18 marca 2014, 08:41:08)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 744