zamówienie na:

Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym w 2013 roku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.1.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 15 stycznia 2013  16:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 16.01.2013 r. ZP.271.A.1.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym w 2013 roku” Numer postępowania ZP.271.A.1.2013 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym w 2013 roku”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego. Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (587kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.pdf (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (8 stycznia 2013, 13:12:25)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (16 stycznia 2013, 09:23:37)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 753