zamówienie na:

Dostawa piasku do zapraw wraz z transportem

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.31.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 6 czerwca 2012  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.06.2012 r. ZP.271.A.31.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa piasku do zapraw wraz z transportem”. Numer postępowania ZP.271.A.31.2012. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa piasku do zapraw wraz z transportem”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypina  
Zapytanie ofertowe (781kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy (36kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (29 maja 2012, 12:50:59)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (8 czerwca 2012, 13:08:01)
Zmieniono: Dodano przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 711