zamówienie na:

USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.19.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 25 kwietnia 2012  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 04.05.2012 r. ZP.271.A.19.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU” Numer postępowania ZP.271.A.19.2012. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (416kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.pdf (24kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (18 kwietnia 2012, 10:47:11)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (4 maja 2012, 09:05:24)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 659