zamówienie na:

USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.14.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 11 kwietnia 2012  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 17.04.2012 r. ZP.271.A.14.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU” Numer postępowania ZP.271.A.14.2012. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (318kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.pdf (24kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (2 kwietnia 2012, 15:07:05)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (17 kwietnia 2012, 13:33:48)
Zmieniono: Dodano przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 860