zamówienie na:

Opieka nad uczestnikami XV grupy Letnich Obozów Naukowych 2011 w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 271.9.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.07.2011 r. PO KL 271.9.6.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Opieka nad uczestnikami XV grupy Letnich Obozów Naukowych 2011 w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” ponieważ w postępowaniu wpłynęły dwie oferty z taką samą ceną. Zamawiający wezwał Wykonawców na podstawie art. 91 ust. 5 do złożenia ofert dodatkowych. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta dodatkowa. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski