zamówienie na:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO, OPROGRAMOWANIA I WYPOSAŻENIA PRACOWNI JĘZYKOWEJ W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – II edycja

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 39/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 15.12.2010 r. ZP. 341 A – 39/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania i wyposażenia pracowni językowej w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja”. Numer postępowania ZP. 341 A – 39/10. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania i wyposażenia pracowni językowej w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja” ponieważ nie złożono żadnej oferty. . Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  
ZAPYTANIE OFERTOWE.doc (435kB) word

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis ….pdf (124kB) pdf

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Druk oferty.pdf (92kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (8 grudnia 2010, 09:31:19)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (15 grudnia 2010, 14:23:36)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 867