zamówienie na:

Dostawa i montaż podłogi technicznej do pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rypinie

zamawiający: Urząd Miejski w Rypinie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 35/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2010  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 07.12.2010 r. ZP. 341 A – 35/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż podłogi technicznej do pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rypinie”. Numer postępowania ZP. 341 A – 35/10. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż podłogi technicznej do pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rypinie” ponieważ wartość złożonej oferty przewyższa środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  
ZAPYTANIE OFERTOWE.doc (507kB) word

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (25 listopada 2010, 12:33:37)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (7 grudnia 2010, 10:09:53)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 842