zamówienie na:

Dostawa oprogramowania do przeglądania map numerycznych w systemie Ewmapa

zamawiający: Urząd Miejski w Rypinie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A - 28/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 8 października 2010  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 12.10.2010 r. ZP. 341 A – 28/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oprogramowania do przeglądania map numerycznych w systemie Ewmapa” Numer postępowania ZP. 341 A – 28/10. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oprogramowania do przeglądania map numerycznych w systemie Ewmapa”. W oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  
ZAPYTANIE OFERTOWE.doc (229kB) word

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty ….pdf (34kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (29 września 2010, 10:06:41)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (12 października 2010, 15:24:53)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 754