zamówienie na:

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA MOSTU I ULICY E. ORZESZKOWEJ NA DŁUGOŚCI OKOŁO 400 MB

zamawiający: Zapytanie ofertowe
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341A-20/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2010  16:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu poniżej