zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektów Szkoła Równych Szans i Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-6/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 kwietnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - Szkoła Równych Szans i Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 2 - Z Nauką Ścisłą za Pan Brat poniżej