zamówienie na:

Usługa przewozu uczestników zimowych warsztatów naukowych na trasie Łęczyca - Łódź - Łęczyca w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-3/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 lutego 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 03.02.2010 rok PO KL 341 – 3 – 3/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługa przewozu uczestników zimowych warsztatów naukowych NA TRASIE Łęczyca – Łódź – Łęczyca w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 3/10. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługa przewozu uczestników zimowych warsztatów naukowych na trasie Łęczyca – Łódź – Łęczyca w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. W w/w postępowania w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz