zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP. 341–13/09
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 listopada 2009  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 24.11.2009 r. ZP. 341 – 13 – 8/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postępowania ZP. 341 – 13/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  
Ogłoszenie - Informacje dodatkowe 19.11.2009.doc (504kB) word

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 16.11.2009 r..doc (919kB) word

Załącznik Nr 37 do SIWZ - Porozumienie w sprawie zasad realizacji i użytkowania inwestycji.doc (593kB) word

Załącznik Nr 38 do SIWZ - Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku.doc (725kB) word

Załącznik Nr 39 do SIWZ.pdf (21kB) pdf

Ogłoszenie - Informacje dodatkowe - 12.11.2009 r..pdf (61kB) pdf

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Zmiana treści SIWZ - 10.11.2009 r..doc (501kB) word

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ -03.11.2009 r. - II.doc (710kB) word

Załącznik Nr 19 do SIWZ - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.doc (75kB) word

Załącznik Nr 20 do SIWZ - Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacyjnego.doc (70kB) word

Załącznik Nr 21 do SIWZ - Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Rypina.doc (43kB) word

Załącznik Nr 22 do SIWZ - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasta Rypina.doc (115kB) word

Załącznik Nr 23 do SIWZ - Wykaz instytucji, w których Gmina Miasta Rypina.doc (102kB) word

Załącznik Nr 24 do SIWZ - Rb-NDS za 2007 rok.doc (92kB) word

Załącznik Nr 25 do SIWZ - Rb-Z za 2007 rok.doc (255kB) word

Załącznik Nr 26 do SIWZ - Rb-N za 2007 rok.doc (87kB) word

Załącznik Nr 27 do SIWZ - Rb-27S za 2007 rok.doc (121kB) word

Załącznik Nr 28 do SIWZ - Rb-28S za 2007 rok.doc (118kB) word

Załącznik Nr 29 do SIWZ - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2007 rok.doc (5409kB) word

Załącznik Nr 30 do SIWZ.doc (245kB) word

Załącznik Nr 31 do SIWZ - Rb-Z za 2008 rok.doc (164kB) word

Załącznik Nr 32 do SIWZ - Rb-N za 2008 rok.doc (159kB) word

Załącznik Nr 33 do SIWZ - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2008 rok

Załącznik Nr 34 do SIWZ.doc (159kB) word

Załącznik Nr 35 do SIWZ - Rb-Z za I pół. 2009 roku.doc (141kB) word

Załącznik Nr 36 do SIWZ - Dane o przedsięwzięciu.pdf (46kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 03.11.2009 r. - I.doc (103kB) word

Załącznik Nr 18 do SIWZ - Rb-NDS za I pół. 2009 rok.doc (87kB) word

Załącznik Nr 17 do SIWZ - Rb-28S- za I pół. 2009 rok.doc (262kB) word

Załącznik Nr 16 do SIWZ - Rb-27S - za I pół. 2009 roku.doc (625kB) word

Załącznik Nr 15 do SIWZ - Rb-NDS za 2008 rok.doc (85kB) word

Załącznik Nr 14 do SIWZ - Rb-28S - za 2008 rok.doc (290kB) word

Załącznik Nr 13 do SIWZ - Rb-27S - za 2008 rok.doc (658kB) word

Zmiana treści SIWZ - 22.10.2009 r..doc (94kB) word

Załącznik Nr 12 do SIWZ.doc (612kB) word

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc (708kB) word

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (1558kB) word

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (47kB) pdf

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (30kB) pdf

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Uchwała - kredyt.doc (259kB) word

Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc (340kB) word

Załącznik Nr 5 do SIWZ.doc (666kB) word

Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc (345kB) word

Załącznik Nr 7 do SIWZ.doc (761kB) word

Załącznik Nr 8 do SIWZ.doc (626kB) word

Załącznik Nr 9 do SIWZ.doc (867kB) word

Załącznik Nr 10 do SIWZ.doc (579kB) word

Załącznik Nr 11 do SIWZ.doc (1315kB) word

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (9 października 2009, 11:47:09)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (24 listopada 2009, 14:54:23)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1328