Przetarg nieograniczony na realizację zadania w ramach projektu systemowego pn. „Nie jesteś sam – program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie”

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie trzynastu szkoleń zawodowych i indywidualnej terapii psychologicznej dla 54 uczestników projektu systemowego pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (631kB) pdf

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY.pdf (566kB) pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (2726kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (3927kB) pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (124kB) pdf

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (108kB) pdf

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (132kB) word

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (93kB) pdf

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (93kB) pdf

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (95kB) pdf

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc (143kB) word

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.pdf (96kB) pdf

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc (142kB) word

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Zestawienie szkoleń.pdf (101kB) pdf

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (94kB) pdf

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc (127kB) word

metryczka


Wytworzył: Marta Kubas - Trędewicz (3 lipca 2013)
Opublikował: Joanna Lewandowska (3 lipca 2013, 13:41:00)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (13 sierpnia 2013, 11:05:10)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1669