Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych,

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.
„Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym dla 41 uczestników projektu systemowego pn. Nie jesteś sam – program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część II.pdf (622kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część I.pdf (621kB) pdf

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY.pdf (550kB) pdf

 

Zmiana treści SIWZ - 01.07.2011 r..pdf (181kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (3313kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (10014kB) zip
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (123kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (109kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunkó….pdf (93kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do w….pdf (94kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (93kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.pdf (93kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marta Kubas - Trędewicz (29 czerwca 2011)
Opublikował: Kamil Głowacki (29 czerwca 2011, 10:40:03)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (1 sierpnia 2011, 13:21:24)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część II

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1984