Zamówienia publiczne - MOPS

Zamówienia publiczne - MOPS

Przetarg nieograniczony na realizację zadania w ramach projektu systemowego pn. „Nie jesteś sam – program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie”

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie trzynastu szkoleń zawodowych i indywidualnej terapii psychologicznej dla 54 uczestników projektu systemowego pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie jedenastu szkoleń zawodowych i indywidualnej terapii psychologicznej ...

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie jedenastu szkoleń zawodowych i indywidualnej terapii psychologicznej dla 50 uczestników projektu systemowego pn. Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w [...]

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych,

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.„Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym dla 41 uczestników [...]

metryczka