2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 153/07 z 2007-12-18 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie Nr 153/2007
Burmistrza Rypina
z dnia 18 grudnia 2007 roku.


w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Nadaję


§1

 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rypinie.


§2


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.


§3


Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego nadanego niniejszym zarządzeniem traci moc dotychczasowy Regulamin Urzędu Miejskiego w Rypinie nadany zarządzeniem Nr 15/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku.

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (18 grudnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 13:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2204