2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 152/07 z 2007-12-18 w sprawie: rozliczeń rozmów telefonicznych za telefony komórkowe używane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 152/07
Burmistrza Rypina
z dnia 18.12.2007 r.


w sprawie: rozliczeń rozmów telefonicznych za telefony komórkowe używane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie.


§1


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U .Nr 142 poz.1591 z 2001 roku. z późniejszymi zmianami).
Wprowadzam limit miesięczny na korzystanie z telefonów służbowych. Do rozliczeń rozmów z telefonów komórkowych polecam przyjąć kwoty  wykazane w  fakturach przysłanych przez  operatora  sieci.  Urząd Miejski  pokrywa  opłaty w kwocie j ak niżej.


 
nr telefonu        użytkownik               limit rozmów w zł.


604268467    Kosiński Tomasz              350,00 zł,
604576585    Kucharski Grzegorz           250,00 zł,
692480735    Kozubowicz Mikołaj           200,00 zł,
604782954    Czaplińska Alicja              200,00 zł,
604200180    Luliński Jerzy                   150,00 zł,
505106848    Biuro Rady                      150,00 zł,
600097342    Błaszczak Aleksandra       150,00 zł
604171839    Szalkowski Andrzej           150,00 zł,
602618675    Świtalska Małgorzata        150,00 zł,
608328681    Nowak Jarosław                100,00 zł,
604268496    Szkopańska Violetta         100,00 zł,
602733872    Straż Miejska                   100,00 zł,
604782948    Marynowski Mirosław         100,00 zł,
600632976    Gzowska Lidia                  70,00 zł,
606945134    Grączewski Jerzy              70,00 zł,
606994339    Liszewska Zofia               50,00 zł,


§2


Wartość połączeń za telefony komórkowe powyżej ustalonego pokrywa użytkownik. Do rozliczeń rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych zobowiązuję wydział finansowy Urzędu.


§3


Miesięczne rozliczenie kosztów rozmów ponad ustalony limit upływa z ostatnim dniem miesiąca którego dotyczy.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (18 grudnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 12:49:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2854