2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 150/07 z 2007-12-18 w sprawie: utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej pod nazwa Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie

Zarządzenie Nr 150/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 18 grudnia 2007 r.


Na podstawie uchwały Nr XIłI/153/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej pod nazwa Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie


Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:


§1


Oddaje się w użyczenie na okres 3 lat tj, od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 1 stycznia 2011 roku z możliwością przedłużenia na dalszy okres Miejskiemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Rypinie 3 pomieszczenia wraz z wyposażeniem na drugim piętrze w budynku Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem do korzystania przez Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40.


§2


Stosowna umowa w tym zakresie - umowa użyczenia zostanie zawarta w dniu 2 stycznia 2008 roku.


§3

Wykonanie zadania powierza się sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Rypinie.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (18 grudnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 12:41:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2087