2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 149/07 z 2007-12-07 w sprawie: : powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie — etap I

Zarządzenie Nr 149/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 7 grudnia 2007 roku


w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:
„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie — etap I"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


§1

Powołuję komisję, która dokona odbioru zadania pn.  ,J!udowa parkingu przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Rypinie — etap 7" w składzie:


1.              Pan Tomasz Kosiński          - Przewodniczący
2.              Pan Grzegorz Kucharski        - Członek
3.              Pan Karol Chmielewski         - Członek


§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§3

Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru.


§4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (7 grudnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 12:35:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2376