2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 147/07 z 2007-12-05 w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:Przebudowa ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych

Zarządzenie Nr 147/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 5 grudnia 2007 roku


w sprawie: powołama komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:
„Przebudowa ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

 


§1


Powołuję komisję, która dokona odbioru zadania pn. przebudowa ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych" stanowiącego przedmiot Umowy ZP. 342 - 14/07 z dnia 10 października 2007 roku i Umowy na roboty dodatkowe z dnia 12 listopada 2007 w składzie:


1.              Pan Tomasz Kosiński          - Przewodniczący
2.              Pan Grzegorz Kucharski       - Członek
3.              Pan Marek Kiedrowski          - Członek


§2

 Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołama.


§3

Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (5 grudnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 12:26:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2331