2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 141/07 z 2007-11-26 w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Zarządzenie Nr  141/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2007 r.


Na podstawie uchwały Nr X/90/07 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:


§1


Powołuje komisje do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w następującym składzie:


1.               Małgorzata Świtalska - przewodniczący komisji
2.               Jarosław Anuszewski - członek komisji
3.               Ewa Tyburska — członek komisji
4.               Dorota Lewandowska - członek komisji
5.               Marzena Mańkowska - członek komisji
6.               Barbara Szulc - członek komisji
7.               Barbara Piotrowska — członek komisji
8.               Daniela Kędziorska - członek komisji
9.               Janusz Went — członek komisji


§2

Traci moc zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 2 października 2007 r.


§3


Wykonanie zadania powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Rypinie.

 

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 10:03:48)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 10:07:03)
Zmieniono: błąd literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2129