2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 139/07 z 2007-11-26 w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rypina

Zarządzenie Nr 139/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2007 roku


w sprawie:powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rypina"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


§1

Powołuję komisję,  która dokona odbioru  zadania inwestycyjnego  pn.  „Kompleksowe
uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rypina" w składzie:


1.              Pan Tomasz Kosiński         - Przewodniczący
2.              Pan Marek Kiedrowski         -Członek
3.              Pan Karol Chmielewski        - Członek


§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§3

Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 09:48:32)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 09:53:13)
Zmieniono: poprawiono błąd pisarski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2078