2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 137/07 z 2007-11-26 w sprawie: zmiany stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne na terenie miasta Rypina

Zarządzenie Nr 137 /07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2007r,

 


w sprawie: zmiany stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne na terenie miasta Rypina


Na podstawie art 7 i art 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego


 

Burmistrz Miasta Rypina zarządza

§1


Dokonuje się zmiany stctwek cęmszu regulowanego za lokale meszkabie i socjalne.


§2


Wysokość czynszu określa tabela stawek czynszowych dla komunalnego zasobu meszkaniawego m. Rtfpma, która stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszego zarządzenia.


§3


Zarządzenie wchodzi wsycie z dniem 1 kwietnia 2008r,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 137/07 (72kB) plik

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 09:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2348