2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 136/07 z 2007-11-26 w sprawie: należności i zobowiązań finansowych szkół i przedszkoli

Zarządzenie Nr 136/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 26.11.2007r

 

w sprawie należności i zobowiązań finansowych szkół i przedszkoli


Na podstawie uchwały Nr XIII/153/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Zespół pbsługi Oświaty w Rypinie


Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:


Należności i zobowiązania jednostek budżetowych powstałe na dzień 31 grudnia 2007 r., których obsługę finansowo - księgową prowadził Wydział Finansowy Urzędu na podstawie porozumienia, pozostaje w Urzędzie Miejskim w Rypinie.


§2

 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rypin.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (29 listopada 2007, 13:57:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2386