2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 135/07 z 2007-11-26 w sprawie: archiwizacji dokumentów płacowych oraz finansowo - księgowych szkół i przedszkoli

Zarządzenie Nr 135/07
Burmistrza Rypina
z dnia 26.11.2007


w sprawie archiwizacji dokumentów płacowych oraz finansowo - księgowych szkół i przedszkoli


Na podstawie uchwały Nr XII1/153/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie


Burmistrz Rypina zarządza, co następuje:


§1


1. Dotychczasowe dokumenty dotyczące płac i spraw finansowo — księgowych szkół jednostce o nazwie Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie w terminie do dnia 31 stycznia 2008 roku.


2.    Na okoliczność przejęcia — przekazania sporządzić protokół.

§2


Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie,    Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie, Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie oraz Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miejskiego.

§3


Zarządzie wchodzi z dniem podpisania.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (29 listopada 2007, 13:52:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2291