2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 134/07 z 2007-11-26 w sprawie: w sprawie przejęcia sprzętu do obsługi finansowo - księgowej szkół

Zarządzenie Nr 134/07
Burmistrza Miasta Rypina 
z dnia 26.11.2007 roku

 

w sprawie przejęcia sprzętu do obsługi finansowo - księgowej szkół


Na podstawie uchwały Nr XIII/153/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie


Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:


§1


Wyposażenie oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i bazą danych niezbędnych do obsługi finansowo — księgowej znajdujący się na stanie poszczególnych jednostek budżetowych przekazać do Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy Zespołu z dniem 2 stycznia 2008 r.


§2


Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie, Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (29 listopada 2007, 13:38:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2516