2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 133/07 z 2007-11-21 w sprawie: powołama komisji odbiorowej robót obejmujących zadame pn.:„Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie Nr 133/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 21 listopada 2007 roku


w sprawie:powołama komisji odbiorowej robót obejmujących zadame pn.:
„Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie'


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


§1


Powołuję komisję, która dokona odbioru zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie" stanowiącego przedmiot Umowy ZP. 342 - 9/07 z dnia 24 lipca 2007 roku, Aneksu nr 1 z dnia 15 października 2007 roku i Umowy na roboty dodatkowe z dnia 15 października 2007 roku w składzie:


1.              Pan Tomasz Kosiński          - Przewodniczący
2.              Pan Mikołaj Kozubowicz      - Członek
3.              Pan Marek Kiedrowski        - Członek


§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§3

Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (22 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (29 listopada 2007, 13:27:12)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (29 listopada 2007, 13:35:13)
Zmieniono: zmiany tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2507