2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 132/07 z 2007-11-21 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn.:„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie defic

Zarządzenie Nr 132/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 21 listopada 2007 roku


w sprawie:      powołania   Komisji   Przetargowej   do   przygotowania   i   przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn.:
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Rypina w 2007 roku w wysokości 1 000 000 złotych"
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na zakup gruntu w wysokości 1 300 000 złotych"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


§1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn.: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Rypina w 2007 roku w wysokości 1 000 000 złotych" i „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na zakup gruntu w wysokości 1 300 000 złotych" powołuję Komisję przetargową w składzie:


1.              Pani Violetta Szkopańska             - Przewodnicząca
2.              Pani Genowefa Woźniakowska      - Członek
3.              Pani JoannaLewandowska            -Sekretarz


§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§3


Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 132/07 (201kB) plik

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (22 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (29 listopada 2007, 13:16:05)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (29 listopada 2007, 13:33:43)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2356