2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 129/07 z 2007-11-15 w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie"

Zarządzenie Nr 129/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 15 listopada 2007 roku


w sprawie:      powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 zarządza się co następuje:


§1

Powołuję komisję, która dokona odbioru zadania pn. „Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie" stanowiącego przedmiot Umowy ZP. 342 - 13/07 z dnia 14 września 2007 roku w składzie:


1.              Pan Tomasz Kosiński          - Przewodniczący
2.              Pan Mikołaj Kozubowicz      - Członek
3.              Pan Marek Kiedrowski         - Członek


§2

 Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§3

Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru.


§4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (15 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (28 listopada 2007, 15:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2488