2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 128/07 z 2007-11-14 w sprawie: w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 128/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 14 listopada 2007 roku


w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2008 rok


Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXI 13 4/04 Rady Miasta Rypina z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Rypina na 2005 rok i lata następne


BURMISTRZ MIASTA ZARZĄDZA:


§1


Przyjąć opracowany projekt budżetu na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący:


   Dochody budżetu w wysokości          28.238.995 zł
   Wydatki budżetu w wysokości            37.708.995 zł


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (14 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (28 listopada 2007, 15:04:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2263