2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 122/07 z 2007-10-05 w sprawie: roku zmieniam treść Załączników Nr 1, 2 i 3 do

BURMISTRZA Nr 122/07
MIASTA RYPINA
z dnia 5 października 2007 roku


Na podstawie art. 10 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz. U. z 2002 r Nr 76.poz. 694 z późniejszymi zmianami/


zarządzani co następuje:


§1


Z dniem 5 października 2007 roku zmieniam treść Załączników Nr 1, 2 i 3 do
Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów wprowadzonej Zarządzeniem Nr 22/2003 z dnia 7 lipca 2003 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku Burmistrza Miasta Rypina.


Załączniki te dotyczą:


Nr 1 Wykaz osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów finansowych
pod względem merytorycznym


Nr 2 Wykaz osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów pod względem
formalno rachunkowym


Nr 3 Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów do wypłaty.


§2


Wykazy osób wraz z wzorami podpisów stanowią Załączniki do niniejszego zarządzenia.


§3


Pozostałe ustalenia wyżej wymienionej instrukcji pozostają bez zmian.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2007 roku.

 

 

Załącznik Nr 2 (47kB) word

Załącznik Nr 3 (42kB) plik

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (5 października 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 listopada 2007, 14:16:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2092