2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 120/07 z 2007-10-05 w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie"

Zarządzenie Nr 120/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 5października 2007 roku


w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


Powołuję komisję, która dokona odbioru zadania pn. „Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie" stanowiącego przedmiot umowy ZP. 342 - 11/07 z dnia 6 sierpnia 2007 roku w składzie:


1.  Pan Tomasz Kosiński - Przewodniczący
2.  Pan Janusz Brzezicki - Członek
3.  Pan Grzegorz Kucharski  - Członek


§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§3

Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (5 października 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (12 października 2007, 14:32:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2619