2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 115/07 z 2007-10-02 w sprawie:

Zarządzenie Nr 115/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 2 października 2007 r
.


Na podstawie uchwały Nr X/90/07 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:


§1


Powołuje komisję do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w następującym składzie:


Małgorzata Świtalska - przewodniczący komisji
Jarosław Anuszewski - członek komisji
Ewa Tyburska - członek komisj i
Dorota Lewandowska - członek komisji
Marzena Mańkowska - członek komisj i
Zoila Liszewska - członek komisji
Barbara Piotrowska - członek komisji
Daniela Kędziorska - członek komisji


§2


Wykonanie zadania powierzą się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (2 października 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (12 października 2007, 14:15:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2216