2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 112/07 z 2007-09-24 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 112/07
Burmistrza Rypina
z dnia 24 września 2007 r.

 


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1)

Burmistrz Rypina zarządza, co następuje.


§1


Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.


§2


Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 112/07 (92kB) word


Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219, z 2005r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz.1592 oraz z 2007r. Nr 112, poz. 766.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (24 września 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (12 października 2007, 13:53:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1961