2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 110/07 z 2007-09-14 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 110/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 14 września 2007 roku


 
w sprawie : prawa pierwokupu.
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2, w związku z art 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.)


 
POSTANAWIAM:

  1. Zrezygnować z przysługującego prawa pierwokupu niezabudowanych działek gruntu ozn.nr geod. 751/8 i 751/24 o łącznej powierzchni 0,0528 ha, położonych w Rypinie przy ul. MŁawskiej, zapisanych w KW Nr 26554 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Rypinie,stanowiących   własność   Skarbu   Państwa,   będących   w   użytkowaniu   wieczystym Kujawsko-Dobrzyńskiej Spółdzielni Handlowej w Rypinie w związku z warunkową umową   sprzedaży   przedmiotowych   działek   na   rzecz   Rypińskiego   Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 


Burmistrz Rypina
Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żerowski (14 września 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (1 października 2007, 12:10:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2321