2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 109/07 z 2007-09-13 w sprawie: oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE NR 109/07
Burmistrza Rypina
z dnia 13 września 2007 r.


w sprawie: oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych


Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm):


§1


Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do złożenia oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zobowiązuję kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zobligowania podległych im pracowników samorządowych do złożenia oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.


§3


Obowiązek złożenia oświadczenia nie obejmuje tych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, którzy stosownie do art. la wyżej wymienionej ustawy o pracownikach samorządowych nie podlegają przepisom tej ustawy.


§4


Oświadczenia, o których mowa w § 1 i 2, należy złożyć na załączonym kwestionariuszu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia:
zatrudnienia-pracownicy nowo zatrudnieni,
podjęcia tej działalności-pracownicy, którzy podjęli działalność gospodarczą
zmiany charakteru i przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej-pracownicy,
którzy zmienili charakter prowadzonej działalności gospodarczej.


§ 5


Oświadczenia, o których mowa w § 1 i 2, składa się podmiotowi dokonującemu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego, u którego pracownik jest zatrudniony.


§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Rypina

Marek Błaszkiewicz

 


  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (63kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (13 września 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (1 października 2007, 12:06:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2714