2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 108/07 z 2007-09-03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie – eta

Zarządzenie Nr 108/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 3 września 2007 roku


 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie – etap I”
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia         29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164,poz. 1163 z późn. zm.)

 

zarządza się co następuje:


 
§ 1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie – etap I” powołuję Komisję przetargową w składzie:
 
Pan Tomasz Kosiński           – Przewodniczący
Pan Grzegorz Kucharski        – Członek
Pani Aleksandra Błaszczak    – Członek
Pani Joanna Lewandowska    – Sekretarz


§ 2


Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§ 3


Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik      nr 1 do niniejszego zarządzenia.


 
§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 108/07 (41kB) word

 

Burmistrz Rypina

Marek Błaszkiewicz

 

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (3 września 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (1 października 2007, 12:05:23)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (1 października 2007, 12:31:55)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1856