2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 106/07 z 2007-08-30 w sprawie: organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta Rypina.

Zarządzenie Nr 106/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 30 sierpnia 2007 r.


w sprawie: organizacji dowozu uczmów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta Rypina.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z wnioskami złożonymi przez dyrektorów oraz Rady Rodziców szkół podstawowych i gimnazjum miasta Rypina.


Burmistrz Miasta Rypina Zarządza:


§1


Organ prowadzący tj. Gmina Miasto Rypin zapewnia przewoźnika tj. podpisuje stosowną umowę na dowóz uczniów. Uzgadnia trasę, rozkład czasowy, ilość kursów. Koordynacją tych działań zajmuje się Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Informacji i Promocji.


§2


Organ prowadzący upoważnia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie do zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za koordynację przewozu dzieci oraz za opiekę nad dziećmi w trakcie przewozu. Opiekun winien posiadać wszystkie niezbędne szkolenia.


§3


Organ prowadzący upoważnia dyrektora Gimnazjum im. Józefa Wybickiego do zorganizowania sprzedaży biletów na dowóz uczmów do szkół podstawowych i gimnazjum w Rypinie.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, na czas nieokreślony.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewiczmetryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (5 września 2007, 09:16:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2133